Privacybeleid

Privacybeleid m.b.t. de website www.ehbowaalwijk.nl
d.d. Augustus 2023
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen wij onze leden en website bezoekers te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan, dit is vastgelegd in het privacybeleid.

Websitegegevens

De website www.ehbowaalwijk.nl is eigendom van KNV EHBO afd. Waalwijk. Zij is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de websitegegevens volgens de Wet van Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP).

Onze gegevens zijn:

Bedrijfsnaam: Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Waalwijk
Kvk: 40271635
Adres: Van Deelenstraat 175, 5156AP Oudheusden
Email: Info@ehbowaalwijk.nl

Online formulieren

Wanneer u een formulier invult via de website zal aan u gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Wij verwerken in dat geval alleen deze gegevens die door u aan ons verstrekt zijn. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;
Aanspreekvorm;
E-mailadres;
Telefoonnummer(s);
Bedrijfsnaam;
Straat en huisnummer;
Woonplaats;
Afgenomen diensten en producten;
De vragen die u ons stelt;

Doeleindenformulieren

Uw naam, email, en telefoonnummer die u invult/aanlevert bij een bestelling, worden gebruikt om de order te kunnen maken. Deze gegevens worden opgeslagen op onze website.

Wanneer u een formulier op onze website invult zoals een contactformulier en/of terugbel verzoek, zijn uw (bedrijfs)naam, e-mailadres/telefoonnummer en aard/omschrijving van het verzoek nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u toestemming om deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Ook zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de factuur, als wij diensten voor u gaan uitvoeren of producten aan u moeten leveren. Wij verwerken uw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b wet WBP.

Met wie worden de website- en formuliergegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van onze hosting leverancier: Spot WebDesign. Zij hebben de hosting en de website waar uw gegevens staan opgeslagen in beheer.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden voor marketing of verkoopactiviteiten.

De beveiliging van de website- en formuliergegevens

Voor de beveiliging van uw gegevens maken wij gebruik van passende technische maatregelen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, zoals versleuteling d.m.v. een SSL-certificaat en het gebruik van veilige wachtwoorden, zorgen wij voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en Javascripts.

Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan bijvoorbeeld geen e-mailadressen of telefoonnummers op en het gebruik ervan leidt dus nooit tot e-mail of telemarketing acties. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is informatie dat door de website wordt verstuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. Deze informatie kan naar onze website worden terug gestuurd, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Wil je meer weten over cookies? Bekijk dan dit artikel van de Consumentenbond.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics. We willen graag weten welke pagina’s er worden bezocht en welke juist niet, hiervoor worden er analytische cookies van Google geplaatst. Deze informatie wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd, uw IP-adres wordt dan ook niet gebruikt waardoor de informatie niet persoonlijk te herleiden is. Met deze informatie kunnen we wel de functionaliteit en beleving van de website optimaliseren. Bekijk voor meer informatie over deze cookies op de website van Google.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Bekijk voor een overzicht van de cookies die wij plaatsen op de cookie notice pagina.

Links naar externe partijen

Op de website zijn diverse links naar externe partijen te vinden. Door op een van deze links te klikken wordt u doorgestuurd naar een website buiten ehbowaalwijk.nl. Lees de privacy verklaring van de betreffende partij om te bekijken hoe hier wordt omgegaan met persoonsgegevens en cookies.

Uw rechten

U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Na intrekking van uw toestemming zullen we geen gegevens van u verwerken. Dit kunt u schriftelijk doen of via ons contactformulier.

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en deze eventueel te wijziging. U kunt schriftelijk en via ons contactformulier op de website een verzoek doen om inzage te krijgen in uw gegevens. Mocht er iets niet kloppen of mocht er iets niet relevant zijn, kunt hierna via het zelfde formulier een wijziging doorgeven.

Ook heeft u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking op de verwerking van de gegevens en op het overdragen van uw gegevens. U kunt dit schriftelijk doen of via het contactformulier op de website. Wij zullen er dan voor zorgen dat u uw gegevens kunt overdragen naar bijvoorbeeld een andere partij.

 

Privacybeleid organisatie exclusief website
Versie of d.d.
Privacy beleid van Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Waalwijk.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.ehbowaalwijk.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van KNV EHBO afd. Waalwijk. U dient zich ervan bewust te zijn dat KNV EHBO afd. Waalwijk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. KNV EHBO afd. Waalwijk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Omschrijving persoonsgegevens en de verwerking ervan.

De KNV EHBO afd. Waalwijk treft maatregelen zodat uw gegevens bij ons veilig zijn. Graag informeren wij u kort over deze maatregelen. Deze bijlage, onderdeel van het Privacy beleid van de EHBO vereniging, beschrijft de volgende algemene aspecten van onze verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen.
 • Hoe deze worden gebruikt en voor welk doel.
 • Hoe deze worden bewaard.
 • Welke individuele rechten voor u beschikbaar zijn.

Voor het overige verwijzen wij u naar het basisdocument ‘Privacy beleid van de KNV EHBO afd. Waalwijk’ waar deze bijlage onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.

Beginselen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw persoonsgegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden. Om uw persoonsgegevens te beschermen en om de certificering op een juiste manier te laten verlopen houden wij ons aan daarbij tevens aan de volgende algemene beginselen:

– Evenredigheid
De KNV EHBO streeft ernaar alleen persoonsgegevens van u te verwerken die vereist, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens anoniem te maken wanneer een functie of dienst met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd.

– Transparantie
Op uw verzoek zullen wij u voorzien van nadere informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen. Deze informatie kan delen uit interne voorschriften en richtlijnen omvatten. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan de volgende diensten & producten:

 • Certificering, examinering, her certificering.
 • Uw identiteit en recht op diploma/certificaat te kunnen verifiëren.
 • Uw lidmaatschap te verwerken.
 • Uw lidmaatschap te beheren.
 • Uw lidmaatschap te facturen.
 • Onze diensten te factureren.
 • U desgewenst van informatie te voorzien.
 • Onze wettelijke (belasting)plichten te vervullen.
Persoonsgegevens die wij verwerken.

De KNV EHBO afd. Waalwijk verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van certificeringsdiensten van de vereniging of bij andere contactmomenten met de vereniging, bijvoorbeeld via onze websites.

##Tabel##

 

Persoonsgegevens van u die wij delen.

Het genereren van certificaten en/of diploma’s geschiedt door een externe partij. De KNV EHBO afd. Waalwijk verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van certificeringsdiensten van de vereniging of bij andere contactmomenten met de vereniging, bijvoorbeeld via onze websites. De vereniging verstrekt nimmer uw persoonsgegevens aan derden buiten hierboven gestelde.

##TABEL##

Om uw persoonsgegevens te beveiligen/af te schermen voor derden zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke bescherming: Fysieke beveiliging van de servercapaciteit. Bevat een private Cloud
  waarin de data zijn opgeslagen.
 • Technologische waarborgen: netwerk- en informatiebeveiligingstechnologie.
 • Organisatorisch: bestuursafspraken over het gebruik en delen van gegevens.
 • Daarnaast werkt de vereniging volgens het “Least Access Principle”, zodat alleen de personen
  die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, toegang hebben tot
  deze data.
Uw rechten voor Gegevensbescherming.

Zowel onder de huidige als de toekomstige privacy wetgeving hebben personen het recht om aan een organisatie te vragen hoe er met hun data wordt omgegaan. Mocht u op dit recht een beroep willen doen, dan kunt u uw verzoek richten aan: info@ehbowaalwijk.nl. Ook als u vragen heeft over onze privacy policy, de registratie van uw persoonsgegevens of als u inzage wilt in onze procedures, neem dan contact met ons op via dit e-mailadres. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Privacy Statement KNV EHBO afd. Waalwijk

Op deze pagina krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Van wie verwerkt de KNV EHBO afd. Waalwijk persoonsgegevens?
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor verwerkt de KNV EHBO afd. Waalwijk persoonsgegevens?
 • Verwerkt de KNV EHBO afd. Waalwijk ook bijzondere persoonsgegevens?
 • Hoe gaat de KNV EHBO afd. Waalwijk met mijn persoonsgegevens om?
 • Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
 • Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de KNV EHBO
 • Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
 • Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
 • Kan ik zien welke gegevens de KNV EHBO afd. Waalwijk van mij verwerkt?
 • Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
 • OPT-OUT
 • Wijzigingen privacy beleid
Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de KNV EHBO afd. Waalwijk persoonsgegevens?

De KNV EHBO afd. Waalwijk verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De bestuursleden welke belast zijn met Ledenadministratie van de KNV EHBO afd. Waalwijk verwerken persoonsgegevens in de Digitale Leden Administratie (DLA), de administratieve applicatie van de KNV EHBO en Davilex, het ledenadministratiesysteem welke de afdeling gebruikt.

Waarvoor verwerkt de KNV EHBO persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van onze afdeling of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kan de afdeling u op de juiste wijze inschrijven als lid en bijvoorbeeld zorg dragen voor uw verzekering. Als u eenmaal lid of relatie van onze afdeling bent, dan willen we u goed van dienst zijn. De afdeling gebruikt uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt de KNV EHBO afd. Waalwijk ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. U kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat wordt ingevuld als wij hulpverlenen op een evenement.

De KNV EHBO afd. Waalwijk biedt niet de mogelijkheid om gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, te registreren in de door haar opgezette systemen.

Hoe gaat de KNV EHBO afd. Waalwijk met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. Door in te loggen in Mijn KNV, op KNV EHBO, en zelf een account aan te maken kunt u alle gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap of relatie terug vinden. Daarnaast kan het bestuur uw gegevens inzien. Het district en het landelijk bureau kunnen alleen de gegevens zien van het dagelijks bestuur van een afdeling, zoals dat door de afdeling zelf in ingegeven in de DLA. Deze gegevens van de rechtspersoon publiceren wij ook op onze website.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de KNV EHBO

Er worden binnen de KNV EHBO geen persoonsgegevens uitgewisseld zonder toestemming van de betrokkenen. Districten en het landelijk bureau gebruiken geen persoonsgegevens van individuele leden, zonder dat deze leden een functie vervullen op het betreffende niveau.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard. Bijvoorbeeld om oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de KNV EHBO afd. Waalwijk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de KNV EHBO afd. Waalwijk van mij verwerkt?

Door in te loggen in Mijn KNV met uw zelf aangemaakte account kunt u uw gegevens met betrekking tot uw lidmaatschapsregistratie terugvinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de KNV EHBO afd. Waalwijk kunt u terecht bij de het secretariaat. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met het landelijk bureau van de KNV EHBO.

OPT-OUT

Het in de DLA opgenomen dagelijks bestuur van een afdeling ontvangt (automatische)
serviceberichten. Denk hierbij nieuwsbrieven met informatie over de vereniging, veranderende weten regelgeving en uitnodigingen voor vergaderingen. Het is niet mogelijk om u voor deze
serviceberichten uit te schrijven. De KNV EHBO beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede
verenigingsgovernance.

Wijzigingen

De KNV EHBO afd. Waalwijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
beleid.