Beleid

Beleid

Het gebruik maken van onze diensten kan niet zonder (wettelijk) vastgelegde afspraken.

Daarom zijn er enkele documenten opgesteld die de juridische grondslag vormen voor uw gebruik van onze diensten en website.

Mocht u naar aanleiding van deze documenten vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@ehbowaalwijk.nl