Gedragsregels

Gedragsregels Koninklijke EHBO Vereniging afdeling Waalwijk
d.d. 26 januari 2013
De gedragsregels stellen duidelijke normen en verwachtingen vast voor onze leden.
Gedragsregels KNV EHBO afdeling Waalwijk.
 • Wij treden vriendelijk en correct op.
 • Wij zien er netjes en verzorgd uit. Zo ook onze kleding.
 • Tijdens activiteiten dragen wij door de vereniging verstrekte kleding.
 • Onze kleding hebben wij op elkaar afgestemd. We nemen hierbij de weersomstandigheden in acht.
 • Wij dragen bij hulpverlening, op of langs de openbare weg, fluorescerende gele kleding.
 • Wij informeren bij twijfel over letsel of behandeling deskundige hulp.
 • Wij zijn niet onder invloed dan wel gebruiken geen alcoholhoudende dranken en/of drugs tijdens de hulpverlening, lessen en evenementen.
 • Wanneer wij een voertuig besturen zijn wij in het bezit van een geldig rijbewijs.
 • Wij verstrekken geen informatie over slachtoffers aan derden behoudens de organisator van het evenement.
 • Wij onderhouden onze materialen goed.
 • Wij registreren de voor ons van belang zijnde bijzonderheden van en over het evenement.
 • Wanneer wij zelf letsel oplopen maken wij hier onmiddellijk melding van bij de voorzitter.
 • Zij die zich hebben aangemeld voor een inzet tijdens een evenement dienen geen lichamelijke beperkingen te hebben die een eerstehulpverlening nadelig kunnen beïnvloeden.
 • De vereniging heeft een ongevallenverzekering afgesloten.
 • De vereniging voorziet de vrijwilligers van de benodigde materialen zowel kwalitatief als kwantitatief.
 • Wij dragen de door de vereniging verstrekte beschermende hulpmiddelen.
 • Lotusslachtoffers worden door ons op een zelfde wijze behandeld als (echte) slachtoffers.

Het bestuur en evenementencommissie.