EHBO post 86

EHBO post 86

Beste leden en lezers,

Het jaar is nagenoeg ten einde, tijd om even terug te kijken.

Dit jaar konden wij nadat de strenge Corona regels werden versoepeld weer volop van start met het verzorgen van herhalingslessen en opleidingen. We probeerde een inhaalslag te maken voor alle gemiste herhalingen dit mede onder druk van het Oranje Kruis en Nederlandse Hartstichting, beide koepels waaronder wij werken, scherpte hun eisen aan wat betreft het volgen van herhalingen een excuus omtrent het niet tijdig volgen van een herhaling, waardoor ook de geldigheid van het diploma of certificaat zou kunnen optreden, is niet meer.

Men gaat er vanuit dat eenieder nu ruimschoots in de gelegenheid is om nascholing te volgen, dit is en blijft een eigen verantwoording.

Onze vereniging bied ruimschoots de gelegenheid aan om aan deze eis te kunnen voldoen, wat inhoud dat u zelf ook soms in actie moet komen om lessen te kunnen volgen door soms na te vragen waar en wanneer u terecht kan.

Langs deze weg willen wij als bestuur iedereen bedanken die op welke wijze dan ook onze vereniging dit jaar hebben geholpen om dit alles te kunnen verwezenlijken, denk aan het opleidingsteam maar zeker ook aan onze vrijwilligers die weer vele uren dienst hebben gedaan bij de evenementen.

Wij vertrouwen er op u allen ook in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten.
Graag wensen wij u fijne Feestdagen toe en een gelukkig maar boven al een gezond 2023 .

Blijf gezond en let op gevaar.

Het bestuur.