In Memoriam John Offermeijer

In Memoriam John Offermeijer

John Offermeijer
31-10-1949   3-2-2024

In Memoriam John Offermeijer.

 

Op zaterdag 3 februari bereikte ons het droevige bericht dat John Offermeijer is overleden op 74 jarige leeftijd.

John was al enige tijd ziek, echter dit overlijden komt toch nog enigszins onverwacht.

In het gesprek dat ik 3 weken geleden nog met hem had was John nog redelijk optimistisch en keek hij uit om nog eens naar onze oefenavonden te kunnen komen, helaas dit is hem niet gegeven.

John was dit jaar 25 jaar aan onze vereniging verbonden en zou hiervoor op de komende jaarvergadering gehuldigd gaan worden.

Hij was een zeer betrokken lid dat maar zelden een oefenavonden miste. Daarnaast was John zeer actief bij het doen van diensten. Sinds hij met pensioen was, was hij wel wekelijks paraat bij allerlei evenementen.

Hierdoor zal John niet alleen erg gemist gaan worden binnen onze vereniging, maar zeker ook bij al die organisaties waar hij een graag geziene gast was.

Velen zijn door John geholpen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit, voor hen grote verlies. Mogen zowel voor hen als voor onze vereniging de vele mooie herinneringen aan John hierbij tot troost en steun zijn.

Dat John moge ruste in vrede.

Namens Bestuur en Leden,

Simon Leijtens

voorzitter

Guusje van Laerhoven ereburger

Guusje van Laerhoven ereburger

Op zaterdag 25-11-2023 heeft burgemeester Sacha Ausems een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt, aan Zwemclub de Dobbertjes. Dit ter ere van het 50 jarige bestaan van de club. Ook zijn er diverse vrijwilligers benoemd tot ereburger van Waalwijk. Onze lotus, Guusje van Laerhoven was een van hen. Wij feliciteren de club, en de gedecoreerde vrijwilligers.

In Memoriam John Offermeijer

Nieuwsbrief 2023_02

Nieuwsbrief samenwerking

Beste Leden,

Al een aantal jaren was er een wens tot samenwerken met een andere EHBO-vereniging zeker op het gebied van het geven van opleidingen en herhalingslessen.

In de EHBO-vereniging Damiaan uit Kaatsheuvel heeft onze vereniging de juiste partner gevonden om te komen tot een officiële samenwerking op het gebied van de diverse opleidingen.

Beide verenigingen zijn gezonde verenigingen als het gaat om leden aantallen, die zijn bij beide verenigingen nagenoeg gelijk maar ook hebben beide gelukkig een gezond en voltallig bestuur.

Wat bracht ons samen tot het besluit van een overeenkomst:

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat geplande opleidingen geen doorgang kunnen vinden om de eenvoudige reden dat er onvoldoende aanmeldingen zijn.

Later bleek soms bij een overleg dat dit bij meerdere verenigen het geval was en kwam de volgende opmerking steeds weer naar voren, hadden wij dit geweten dan hadden deze mensen wellicht aan kunnen sluiten voor de opleiding bij een andere vereniging en daarna lid worden bij de vereniging van hun eerste keuze.

In overleg met elkaar is besloten dat ook op het gebeid van herhalingslessen meer samengewerkt kan worden.

Herhalingslessen:

In de toekomst is het mogelijk op bepaalde herhalingslessen bij elkaar te volgen. In eerste instantie zullen dit lezingen zijn, deze worden dan bekend gemaakt bij beide verenigingen en heeft deze lezing uw interesse dan kan u zich aanmelden bij die vereniging die de lezing verzorgt. Tevens zal uw aanwezigheid hierbij worden doorgegeven zodat deze meetelt voor uw verlenging.

Alle gezamenlijke lessen worden per nieuwsbrief bij de leden bekent gemaakt.

Er zal jaarlijks minimaal een overleg plaatsvinden om ervaringen en/of eventuele wensen te bespreken.

Binnen kort zal in de pers onze samenwerking bekent worden gemaakt. Beide besturen hechten er grote waarde aan om eerst u als leden hiervan in kennis te stellen.

Om misverstanden te voorkomen vermelden wij graag dat dit dus absoluut geen fusie of samenvoeging betreft. Dus voor u als lid verandert er niets en u blijft lid van onze vereniging die zelfstandig door blijven gaan.

Doel is dat beide verenigingen van tijd tot tijd opleidingen kunnen blijven aanbieden.

Wij vertrouwen erop hierbij onze leden voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Rabo Club Support 2023

Rabo Club Support 2023

Uitslag Rabo Club Support 2023

Op de site van #DeRabobank staan de resultaten van de RaboClubSupport actie. Daaruit mogen wij een prachtig bedrag ontvangen van € 584,67! Daar zijn we natuurlijk super blij mee, en willen hiervoor iedereen bedanken die een stem heeft uit gebracht op EHBO Waalwijk! #RaboClubSupport2023