Statuten

Sinds het najaar van 2012 heeft de vereniging nieuwe statuten.
Klik hier om ze in te zien.

Huishoudelijk regelement

Sinds maart 2013 heeft de vereniging een vernieuwd huishoudelijk regelement.
Klik hier voor deze laatste versie.

Gedragsregels

Sinds mei 2013 heeft de vereniging de gedragsregels herzien.
Klik hier voor deze laatste versie.