Van onze voorzitter

Wij hebben er zin in!

Beste Leden,

Na een geweldige zomer en een prachtig najaar is het weer tijd om de draad op te pakken als het gaat over de activiteiten van onze vereniging.

In deze afgelopen zomer is er weer heel veel dienst gedaan bij diverse evenementen en ook nu in het najaar gaat dit nog wel even door.

Ondertussen zijn binnen het instructieteam de voorbereidingen afgerond voor het komende seizoen; de agenda is nagenoeg vol gepland met allerlei cursussen waarvan er sommige al zijn gestart of zeer binnenkort van start zullen gaan.

Op 17 september start het nieuwe herhalingsseizoen met o.a. de herhalingen voor onze gediplomeerde EHBO'ers, maar ook de leden met een EHAK diploma en zij die in het bezit zijn van een reanimatiecertificaat, komen dit seizoen weer allemaal ruimschoots aan bod. Onze herhalingszaterdag staat ook weer ingepland en wel op 3 november.

Wij hebben er veel zin in! Ik vertrouw er op om ook dit seizoen weer velen van u te mogen begroeten op een van onze cursussen en/of herhalingsmomenten.

Met vriendelijke groet,

Simon Leijtens

voorzitter