Van onze voorzitter

Eerst afsluiten daarna opnieuw beginnen!

Onze vereniging kan 2018 met een goed gevoel afsluiten. Een jaar waarin diverse opleidingen en vele herhalingslessen zijn gegeven.
Dit was natuurlijk niet mogelijk geweest als onze vereniging niet zou kunnen beschikken over een groot aantal vrijwilligers die elk op hun eigen wijze hieraan hebben bijgedragen.

Daarnaast is het aantal inzetten bij diverse evenementen is dit jaar wederom gestegen. We zijn er trots op dat we alle aanvragen hebben kunnen honoreren. Een dank aan al onze vrijwilligers is dan ook zeker op zijn plaats.

Wat gaat 2019 onze vereniging brengen?
Op de eerste plaats is dit jaar voor onze vereniging een jubileumjaar, op 16 maart 2019 bestaat onze vereniging 60 jaar!
Dit zullen wij zeer zeker gaan vieren. Hoe? Dat blijft nog even een verrassing.

Ten tweede zijn de agenda’s tot de zomer alweer gevuld met diverse opleidingen en herhalingen. Onze opleiders hebben er dan ook weer veel zin in om elke les tot een succes te maken.
Wij zijn er klaar voor! Komt u ook een opleiding of herhaling bij ons volgen?
Samen met EHBO vereniging Waalwijk geeft dat u een veilig gevoel!

Met vriendelijke groet,

Simon Leijtens

voorzitter